חדו"א אונליין

1000 פתרונות לתרגילים
מוסברים ע"י מתרגלת מצטיינת!
100 בחדו"א

חדו"א אונליין

1000 פתרונות לתרגילים
מוסברים ע"י מתרגלת מצטיינת!
100 בחדו"א
חדו"א אונליין פונקציות

פונקציות (משתנה אחד)

תכונות, תחום הגדרה, גבולות, רציפות, נגזרת, קירוב, קיצון, פיתול, אסימפטוטות, חקירת פונקציה ושימוש במשפטים

אינטגרלים (משתנה-אחד)

אינטגרלים (משתנה אחד)

אינטגרלים מסוגים שונים, כולל שימושים

פונקציות (מספר משתנים)

פונקציות (מספר משתנים)

תחום הגדרה, גבולות, רציפות, נגזרת, קירוב, קיצון מקומי ומוחלט, בעיות קיצון​

אינטגרלים (מספר משתנים)

אינטגרלים (מספר משתנים)

אינטגרלים כפולים ומשולשים מסוגים שונים, כולל שימושים

חדו"א אונליין סדרות

סדרות

סדרות, תת-סדרות וריקורסיה

חדו"א אונליין טורים

טורים

טורים מספריים, טורים חיוביים, טורי פונקציות וחזקות

חדו"א אונליין וקטור

וקטורים וגיאומטריה אנליטית

פעולות על וקטורים, שימושים, ישר במרחב, מישור ויחסי מישור וישר במרחב

חדו"א אונליין פונקציה וקטורית

פונקציות וקטוריות

הצגות שונות של עקומות, גזירה, משוואת משיק, שימושים בפיזיקה, נגזרת מכוונת וגרדיאנט

חדו"א אונליין - רענון

רענון

חזרה על החומר מהתיכון הנדרש להצלחה בקורס

חדו"א אונליין חומר תיאורטי

חומר תיאורטי

משפטים, הגדרות, נוסחאות וכללים הנדרשים לפתרון תרגילים

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
is licensed by CC 3.0 BY
כדאי ללמוד ביחד - שתפו עכשיו