חישוב גבול פונקציה מרובת משתנים

תרגילים ופתרונות בנושאים: