הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

גבול של פונקציה

תרגילים ופתרונות בנושא:

הוכחת גבול של פונקציה לפי הגדרה  |  חישוב גבול של פונקציה