איך ללמוד ולהצליח בקורס חדו"א?

אינטגרל כפול

תרגילים ופתרונות בנושאים:

חישוב אינטרגל כפול  |  חישוב שטח  |  חישוב מסה  |  חישוב נפח  |  קואורדינטות קוטביות (פולריות)