הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

קואורדינטות גליליות וכדוריות

תרגילים ופתרונות בנושא: