הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

תחום הגדרה (מספר משתנים)

תרגילים ופתרונות בנושאים: