הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

אינטגרל משטחי מסוג ראשון

תרגילים ופתרונות בנושא: