איך ללמוד ולהצליח בקורס חדו"א?

אינטגרל משטחי מסוג ראשון

תרגילים ופתרונות בנושא: