הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

חישוב אינטגרל כפול

תרגילים ופתרונות בנושא: