הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

קואורדינטות קוטביות (פולריות)

תרגילים ופתרונות בנושא: