הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

קואורדינטות קוטביות (פולריות)

תרגילים ופתרונות בנושא: