איך ללמוד ולהצליח בקורס חדו"א?

קירוב לינארי בשני משתנים

תרגילים בנושא: