הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

קירוב לינארי בשני משתנים

תרגילים בנושא: