הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

נגזרת חלקית

תרגילים ופתרונות בנושאים: