הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

נגזרת חלקית

תרגילים ופתרונות בנושאים: