הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

עלייה, ירידה וקיצון

תרגילים ופתרונות בנושא: