הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

נגזרת וקטורית ומשיק

תרגילים ופתרונות בנושא: