הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

נגזרת וקטורית ומשיק

תרגילים ופתרונות בנושא: