איך ללמוד ולהצליח בקורס חדו"א?

נגזרת וקטורית ומשיק

תרגילים ופתרונות בנושא: