הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

פונקציה זוגית ואי-זוגית

תרגילים ופתרונות בנושא: