איך ללמוד ולהצליח בקורס חדו"א?

אינטגרל קווי מסוג ראשון

תרגילים ופתרונות בנושא: