הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

אינטגרל קווי מסוג ראשון

תרגילים ופתרונות בנושא: