הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

נגזרת לפי הגדרה

תרגילים ופתרונות בנושא: