הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

נגזרת לפי הגדרה

תרגילים ופתרונות בנושא: