נגזרת | נגזרות
תרגילים ופתרונות בנושא:

נגזרת לפי הגדרה  |  חישוב נגזרת  |  הוכחת גזירות לפונקציה  | משפטי גזירות