הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

נקודות קיצון (אקסטרמום)

תרגילים ופתרונות בנושאים:

קיצון מקומי | קיצון מוחלט (גלובלי)