נגזרת (מספר משתנים)

תרגילים ופתרונות בנושאים:

נגזרת חלקית | כלל שרשרת במספר משתנים | נגזרת של פונקציה סתומה  |  חישוב דיפרנציאל