הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

פונקציות וקטוריות

תרגילים ופתרונות בנושא:

הצגות שונות לעקומה  |  נגזרת וקטורית ומשיק שימושים בפיזיקה  |  גרדיאנט  |  נגזרת מכוונת (כיוונית)