הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

חזקות ושורשים

תרגילים ופתרונות בנושא: