הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

חזקות ושורשים

תרגילים ופתרונות בנושא: