הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

אנו שמחים שבחרת להשתמש באתר המקוון www.hedva-online.co.il (להלן: “האתר”). השימוש באתר כפוף לקריאתו ולהסכמתו של כל גולש או משתמש באתר (להלן: “הלקוח”) לתנאי תקנון זה בכללותו. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר

השימוש באתר, בתכניו, בשירותים וברכישת המוצרים יעשה בכפוף למופיע במסמך זה ובהתאם להנחיות המופיעות באתר עצמו. השימוש באתר נחשב להסכמה מצד הלקוח לתנאי תקנון זה. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש לא חוקי. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את השימוש באתר של לקוח המפר תקנון זה.

הלקוח מתחייב למסור באתר פרטים נכונים ומעודכנים. הרישום באתר מותר לשימושו האישי והבלעדי של הלקוח בלבד. שיתוף פרטי השימוש באתר לאדם אחר אסור בהחלט. אם יתברר שהלקוח הפר ביודעין תנאי זה, הנהלת האתר רשאית להפסיק את השירותים ללקוח באתר ללא החזר כספי, ואף לפנות לבית דין בדרישה לפיצוי כספי מהלקוח.

הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה כי האתר ושירותיו יהיה זמינים בכל עת. עם זאת, היא אינה מתחייבת לכך. כמו כן, הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר לצורכי תחזוקה ו/או אחר ע”פ שיקול דעתה ללא כל התראה מוקדמת מראש. יובהר בזאת כי לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר עקב הפסקת פעילות האתר.

הנהלת האתר זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר וכל מה שתמצא לנכון ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח לא יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

המחירים באתר

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.

תכני האתר

הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להעלות תכנים נכונים ורלוונטים ללקוח. עם זאת, ייתכנו טעויות בתוכן האתר שנעשו בשוגג. על הלקוח להפעיל שיקול דעת בשימוש באתר ולדווח בצור קשר או לכתוב תגובה באתר על תוכן הנראה לו שגוי. השימוש בתכני האתר על האחריותו הבלעדית של הלקוח, ולא יינתן פיצוי כספי או אחר מנזק שייגרם מטעויות בתוכן האתר.

השימוש בקישורים לאתרים אחרים הוא על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הנהלת האתר אינה אחראית לתקינותם או לכל דבר אחר הקשור אליהם. כל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה משימוש בקישורים הוא על אחריותו הבלעדית בלבד.

קניין רוחני

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר ועיצובו שמורים לבעלת האתר יונית ריס ו/או לצד ג’ בהתאם להסכמים ובאישור שימוש. משום כך, קיים איסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות, ליצור לקט או לעבד כל דבר הקשור באתר, תכניו המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעים, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, שימוש בתוכנות או אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

משלוח חומר פרסומי

הסכמתו של הלקוח לתנאי תקנון זה, מהווה את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (להלן: “החוק”). מובהר כי במידה ויסכים הלקוח לתנאים אלו, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו בכל עת מהסכמה זו, וזאת בתנאי כי ישלח הודעה מסודרת כדי להפסיק משלוח תוכן זה – על הלקוח לבצע הסרה מסודרת דרך לינק קישור המיועד לכך במייל שקיבל או לחילופין לשלוח מייל עם בקשת הסרה. כל עוד הלקוח לא ביטל את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת, הנהלת האתר רשאית, בכפוף לחוק, להשתמש בפרטים על מנת להציג ללקוחות האתר עדכונים, חומר שיווקי או אחר העשויים להיות רלוונטיים ללקוחות באימייל, במסרונים (SMS) או בדרכים אחרות.

רכישה מכוונות דרך האתר

הנהלת האתר מאפשרת ללקוחותיה לרכוש את מוצריה באופן מקוון באמצעות מערכת סליקה אוטומטית או באמצעות פייפאל. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקול SSL המגן על המידע. הנהלת האתר מתחייבת לשמור בסודיות את הפרטים האישיים שנמסרים לידה וכן את הרכישות שביצע הלקוח. במידה ולמרות הכל, יעשה שימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי, ע”פ חוק – מחויבת החברה המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה.

להלן תנאי הרכישה באתר:

ביצוע פעולת תשלום באתר יעשה ע”י בעל כרטיס האשראי.
כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע”י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה.
על הלקוח להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. הנהלת האתר שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחייבות זו תופר ע”י הלקוח.
האתר לא ישא באחריות כלשהי לוירוסים, תקלות או כל גורם אחר אשר עלול להפריע ו/או לפגום בשירותי האתר, מערכת המחשב או בתשתית הלקוח.

פרטיות

הנהלת האתר עשויה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש ברשת, וזאת לצורך שיפור שירותי האתר, לצורך פרסום ממוקד או לצורך מסחרי אחר בכפוף לחוק.

תקפות משפטית

תקפות הכתוב במסמך זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, בין בעלת האתר לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה של המשתמש לתנאים המופיעים במסמך זה. כל סוגיה משפטית תידון בהתאם לחוק הישראלי, במקרה ויועלה צורך לערכאה משפטית, אזי הדיון יעשה בבאר שבע בלבד או במקום שיוסכם ע”י בעלת האתר.

כדאי ללמוד ביחד - שתפו עכשיו