הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

אינטגרל משטחי מסוג שני

תרגילים ופתרונות בנושא: