איך ללמוד ולהצליח בקורס חדו"א?

אינטגרל משטחי מסוג שני

תרגילים ופתרונות בנושא: