הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

אינטגרל משטחי מסוג שני

תרגילים ופתרונות בנושא: