תכונות של פונקציות

תרגילים ופתרונות בנושאים:

פונקציה זוגית ואי-זוגית | פונקציה חד-חד-ערכית | פונקציה על | פונקציה הפיכה