הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

תכונות של פונקציות

תרגילים ופתרונות בנושאים:

פונקציה חד-חד-ערכית  |