הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

קיצון מוחלט (גלובלי)

תרגילים ופתרונות בנושאים: