הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

קיצון מוחלט (גלובלי)

תרגילים ופתרונות בנושאים: