הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

פיתוח טיילור ומקלורן

תרגילים ופתרונות בנושא: