הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

חישוב אינטגרל משולש

תרגילים ופתרונות בנושא: