הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

גרדיאנט

תרגילים ופתרונות בנושא: