הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

אינטגרל קווי מסוג שני

תרגילים ופתרונות בנושא: