הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

חישוב נגזרת

תרגילים ופתרונות בנושא: