הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

הצגות שונות לעקומה

תרגילים ופתרונות בנושא: