הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

אינטגרל משולש

תרגילים ופתרונות בנושאים:

חישוב אינטרגל משולש  |  קואורדינטות גליליות וכדוריות |  חישוב נפח  |  חישוב מסה