איך ללמוד ולהצליח בקורס חדו"א?

נגזרת מכוונת (כיוונית)

תרגילים ופתרונות בנושא: