הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

נגזרת מכוונת (כיוונית)

תרגילים ופתרונות בנושא: