הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

נגזרת מכוונת (כיוונית)

תרגילים ופתרונות בנושא: