איך ללמוד ולהצליח בקורס חדו"א?

פונקציה חד-חד-ערכית

תרגילים ופתרונות בנושא: