הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

פונקציה חד-חד-ערכית

תרגילים ופתרונות בנושא: