הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

כלל שרשרת במספר משתנים

תרגילים ופתרונות בנושא: