הירשמו לצפיה ב-1000 פתרונות מפורטים

אינטגרל מסוים – חישוב שטח בין פולינום לישר – תרגיל 7002

תרגיל 

חשבו את שטח התחום שגבולותיו הם המשוואות:

y=-x^2+5x+6, y=-x+6

תשובה סופית


S=36

פתרון מפורט

נמצא את נקודות החיתוך בין הפולינום לישר. לשם כך, נשווה ביניהם ונקבל:

-x^2+5x+6=-x+6

x^2-6x=0

x(x-6)=0

מכאן, נקודות החיתוך הן

x=0, x=6

התחום נראה כך:

השטח המבוקש מסומן בקווים ירוקים, הפולינום בקו אדום והישר בקו כחול.

נחשב את השטח בעזרת אינטגרל מסוים:

S=\int_0^6 -x^2+5x+6-(-x+6) dx=

=\int_0^6 -x^2+6x dx=

נפתור את האינטגרל בעזרת נוסחאות אינטגרציה:

=[-\frac{x^3}{3}+6\cdot\frac{x^2}{2}]_0^6=

=[-\frac{x^3}{3}+3x^2]_0^6=

זהו אינטגרל מסוים. נציב את גבולות האינטגרציה:

=-\frac{6^3}{3}+3\cdot 6^2-(-\frac{0^3}{3}+3\cdot 0^2)=

=-\frac{216}{3}+3\cdot 36-0=

=36

הערה: אם מחסרים את הפונקציות באינטגרל בסדר הפוך, מקבלים את אותה התוצאה בסימן הפוך, כלומר שלילי. במקרה כזה, נעשה ערך מוחלט על התוצאה ונקבל שטח חיובי כנדרש.

 

עזרתי לך להבין את החומר? מצאת טעות? יש לך שאלה בנוגע לפתרון זה? כתב/י תגובה למטה ואשמח לענות 🙂

כדאי ללמוד ביחד - שתפו עכשיו

כתיבת תגובה