הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

עלייה, ירידה וקיצון

תרגילים ופתרונות בנושא: